Obiady w L.O. CXXII im. I. Domeyko
regulamin PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 06 września 2018 02:52

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW

1.Stołówka wydaje: obiady w godzinach 11:30 – 14:00
zgodnie z organizacją pracy szkoły

2.Stawki za posiłek płatne z góry wynoszą:

ceny w abonamencie

ceny poza abonamentem (obiady jednorazowe)

obiad – ? zł

obiad – ? zł

3. Opłaty za obiady wnosi się w formie przelewu:
bank:
NEST BANK S.A.
numer konta:
21 2530 0008 2082 1041 8441 0004
Przy wpłacie na konto prosimy o zaznaczenie w tytule przelewu
- imię i nazwisko ucznia, klasa
- ID:(login)
- za jaki miesiąc wnoszona jest opłata i za ile posiłków zgodnie z wyborem
4. Potwierdzenie przelewu rodzic zobowiązany jest dostarczyć w terminie trzech ostatnich dni roboczych danego miesiąca mailem ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
domeyko@radex.org).
5. W przypadku obiadów jednorazowych opłaty należy wnieść najpóźniej do godziny 9:00 dnia, w którym nastąpi korzystanie z posiłku.
6. Osoby, które nie wniosą opłat w terminie, do czasu uregulowania płatności - nie mogą korzystać z posiłków.
7. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku kierownik punktu żywieniowego może wyrazić zgodę na wniesienie opłaty, o której mowa w p. 2 i 3 w terminie późniejszym.
8. W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy dzień nieobecności
tylko w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone najpóźniej w tym dniu do godz. 8:00.
9. Obiady można odwoływać przez stronę www: https://obiadywszkole.radex.org. W przypadku odwołań grupowych spowodowanych np. wycieczką klasową lub innymi zajęciami poza szkołą informacje należy zgłosić co najmniej trzy dni wcześniej. W/w przypadku na prośbę rodziców istnieje możliwość przygotowania suchego prowiantu jako ekwiwalent posiłku obiadowego.
1
0.W przypadku nie odwołania obiadu, istnieje obowiązek pokrycia przez rodzica/pracownika kosztu przygotowanego przez kuchnię posiłku za okres nieobecności.
1
1. Powstała nadpłata za zgłoszone nieobecności odliczana jest w odpłatności za obiady w następnym miesiącu.
1
2. W stołówce obowiązuje zmiana obuwia.
1
3. Ubrania wierzchnie oraz teczki, plecaki, tornistry itp. pozostawiamy poza stołówką.
14. Podczas obiadu obowiązują zasady kulturalnego zachowania przy stole.
1
5. Po zakończeniu posiłku należy odnieść naczynia do okienka „zwrot naczyń”.
1
6. W szkole wywieszany jest jadłospis tygodniowy, zatwierdzany przez Dyrektora Szkoły.
17. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, normami żywieniowymi.

Poprawiony: wtorek, 02 lipca 2024 11:48
  Free joomla themes, personal website hosting.